BESTYRELSEN

Kort introduktion

Formand:
Torben Larsen

Bestyrelsesmedlemmer:
Bjarke Jensen
Johnny Madsen
Lone Holmberg
Izzet Kevir

Suppleanter:
Yvonne Meyer
Bente Andersen

GENERALFORSAMLING & ÅRSREGNSKAB

VEDTÆGTER & RETNINGSLINJER

PARKERINGSREGLER

Parkeringspladserne er kun beregnet til at indregistrere personvogne og mindre varevogne. Alle biler skal parkeres ca. ½ meter fra fortovskanten for at lette fortovsrengøring, snerydning mv.

  • Parkering kun tilladt i afmærkede p-båse
  • Parkering af køretøjer med tilladt totalvægt mellem 2.500-3.500 kilo er tilladt på hverdage mellem kl.: 07:00 – 17:00 og lørdag kl.: 07:00 – 13:00. I øvrige tidsrum, henvises til de dertil indrettede p-båse
  • Parkering af køretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kilo forbudt.
  • Parkering af påhængskøretøjer forbudt.

Det er City Parkeringsservice som håndhæver parkeringsreglerne i Humleparken

Det er City Parkeringsservice som håndhæver parkeringsreglerne i Humleparken

Hvis man har fået en parkeringsbøde, som man ikke mener er berettiget (hvis man har overholdt alle gældende parkeringsregler), så kan man henvende sig til Humleparkens bestyrelse.

BYGNINGSREGLER & AFFALDSHÅNDTERING

De kommunale skraldemænd afhenter hver onsdag mellem 7 og 8 tons affald, det svare til at hver hustand producere gennemsnitlig ca. 13 kg. affald om ugen.

Blokejerforeningen har desuden en aftale med Fredensborg Kommune om afhentning af storskrald. Læs mere om ordningen på Fredensborg kommunes hjemmeside:

Vær venligst opmærksom på, at man ikke må stille sorte affaldssække til storskrald. De bliver ikke hentet, og det er Blokejerforeningen, og i sidste ende de enkelte blokke som betaler den ekstra regning for at fjerne dem.

LEJE AF LOKALE & VÆRKTØJ

Regler for brug af mødelokale

  • Der må maximalt være 30 personer i lokalet.
  • Lokalet kan kun benyttes til kl. 23:00.
  • Døren skal være lukket, så de omkringliggende naboer ikke forstyrres.
  • Lokalet må IKKE lejes på vegne af familie, bekendte eller andre.
  • Lokale og toilet skal være rengjort den følgende dag kl. 10:00, hvis ikke har du lejet lokalet for 2 dage.

Prisen for leje er kr. 350,00 pr. dag samt kr. 400,00 i depositum i alt kr. 750. Depositum tilbagebetales når lokalet er inspiceret.

Lokalet er KUN for beboere i Humleparken.

Leje af værktøj

Som beboer i Humleparken har du mulighed for at leje værktøj

  • Leje af boremaskine koster 30,- pr. dag

Lejer er erstatningspligtig hvis det udlejet materiel bortkommer.