Guide til komfortabel varme i din lejlighed i Humpeparken

Sidste efterår installerede EON nyt, forbedret varmeudstyr i hver blok her i Humleparken. Varmeanlæggene fungerer lidt anderledes end de gamle, derfor skal du også bruge radiatorerne på en lidt anden måde for at udnytte varmen bedst muligt – og selvfølgelig have det behageligt i din lejlighed.

Forskellene på de gamle anlæg og de nye:

De gamle anlæg sendte vand direkte fra varmecentralen rundt til de enkelte lejligheder med den temperatur, som varmeanlæggene producerede. Det er efter moderne teknik uhensigtsmæssigt, fordi man leverer højere temperatur til radiatorerne, end der er behov for. Og hvis et rør springer, kan lækagen reelt set tømme hele områdets varmeforsyning for vand, så blokkene hverken har varme eller varmt vand.

De nye anlæg sparer energi

De nye anlæg er bygget efter moderne principper med kompensering for udetemperatur og adskilte kredsløb i hver enkel blok. Men det mest centrale for dig som beboer er, at det sender
vand med en lavere temperatur til dine radiatorer. Så undgår man både tab af varme og at producere varmere radiatorvand, end man reelt kan bruge. Og sparer energi til opvarmning.

Nu skal du bruge radiatorerne lidt anderledes

Netop den lavere temperatur på vandet til radiatorerne stiller nogle krav til, at du ændrer lidt ved måden, du bruger radiatorerne på, men også måden du kan kontrollere, om du har varme nok. Guiden er delt op i to:

Sådan udnytter du bedst varmen i radiatorerne

  1. Brug alle radiatorer i lejligheden. Det er ikke en god ide at lukke for flere radiatorer og så kun lade en eller to varme hele lejligheden op. Det resulterer bare i en dårlig varmeudnyttelse fra den enkelte radiator, og det, du sparer på at have de andre lukket, bliver spist af den dårlige varmeudnyttelse. Du kan sagtens have forskellige temperaturer i de forskellige rum, men varmen skal primært komme fra radiatoren i det rum, hvor varmen skal bruges.
  2. Tjek, om radiatoren er varm i toppen. Når du mærker på radiatoren, skal du tydeligt kunne mærke varmeforskel på top, midte og bund. Radiatoren skal være varm i toppen og kold i bunden. Så leverer radiatoren sin varme optimalt til rummet, og du sender ikke for meget varme tilbage til boilerrummet. Hvis din radiator er varm i bunden over en længere periode, kan det være en god idé at kontakte en VVS’er.
  3. Hold samme temperatur. Lad være med at justere temperaturen op og ned hele tiden, for så bruger du en masse spildenergi på at få temperaturen i rummet til at stabilisere sig. Derfor er det ikke en god idé at skrue kraftigt ned for varmen, når du tager hjemmefra – for at spare på varmen. Du sparer nemlig ikke noget, fordi radiatorerne udnytter varmen dårligt, når de hæver temperaturen igen, når du kommer hjem og skruer op. Dog er det altid en god idé at slukke for radiatoren, når du lufter ud. Hold helst udluftningerne på 5-10 minutter, så du sparer på varmen.
  4. Hav lidt tålmodighed. Det nye anlæg sender vandet frem til radiatorerne ved en lavere temperatur end det gamle anlæg. Derfor tager det længere tid at hæve temperaturen i rummet, når du skruer op for radiatorerne. Det er ikke en fejl, men er blot med til at sikre, at varmen udnyttes bedst muligt. Dette er også en medårsag til, at det ikke er en god idé at justere temperaturen som nævnt ovenover.
  5. Tjek dine radiatorventiler. Hvis du har gamle radiatorventiler (de håndtag, som du skruer på) siddende, kan det være en rigtig god idé at få skiftet til nye med termostat og forindstilling. Vær særligt opmærksom på, at forindstilling har ret stor betydning for, hvor godt radiatoren kan udnytte varmen. Har du gamle ventiler, kan det være en god idé at kontakte en VVS’er.

Sådan gør du, hvis der er for koldt i lejligheden

  1. Mål rumtemperaturen. Så du ved med sikkerhed, om der er koldt, eller det bare er den lunkne radiator, der snyder.
  2. Kontrollér, at der er mærkbar forskel på top, midte og bund på alle radiatorer.
  3. Luft forsigtigt radiatoren ud. På de fleste radiatorer sidder en skrue i modsatte ende af, hvor håndtaget sidder. Hav en lille skål eller klud parat, som du holder under skruen. Brug en tang til at åbne forsigtigt for skruen. Du burde kunne høre, at luften siver ud. Luk igen, når der kommer vand ud af radiatoren. Nu er der vand i hele radiatoren, og varmen fordeler sig bedre.
  4. Kontakt ejendomskontoret, hvis de tre første punkter ikke løser problemet. Kontoret undersøger i samarbejde E.ON, om anlægget kører, som det skal.

E.ON har overvågning på anlæggene og modtager alarmer, hvis ikke tingene kører, som de skal. Dog mangler de stadig en del finjusteringer af anlægget, fordi sidste vinter var så mild, at de ikke kunne lave helt præcise justeringer.

Vi håber, at deres gode råd kan hjælpe dig, så du får en behagelig temperatur i lejligheden hele vinteren – især nu, hvor vi skal være mere hjemme.